Dofinansowania

flaga i godło Polski

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

POPRAWA WARUNKÓW PRACY W FIRMIE COTEG SP. Z O.O.

 

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

DOFINANSOWANIE 299 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 384 950,64 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza na hali produkcyjnej poprzez zakup i montaż filtrowentylacji na hali ślusarni.

 

Dodatkowe cele projektu:

  •  poprawa warunków pracy bhp pracowników
  •  obniżenie poziomu natężenia substancji szkodliwych na stanowiskach pracy objętych projektem
  •  obniżenie poziomu ryzyka zawodowego
  •  prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Instalacja profesjonalnego systemu filtracyjnego wpłynie na poprawę jakości powietrza, a także na ograniczenie szkodliwych
substancji powstających w procesach obróbki metalu.